Eğitim Hizmetleri

ISO Eğitimleri - Revizyon - Kişisel Eğitim - Danışmanlık - Kalite Eğitimleri - Grup Eğitimler

Hedef Kalite Danışmanlık olarak, işletmenizde Yönetim Sistemleri kurulması, uygulanması ve bu yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, belirli periyotlarla kontrolünün sağlanması, etkinliği ölçülerek sürekli iyileştirilmesinin sağlanması başlıca hizmetlerimizden olup bu noktada Türkiye'nin tüm illerinde hizmet verebilmekteyiz.

Günümüz dünyasında tüketicilerin hem kaliteli hemde ucuz olan ürünü/hizmeti tercih eder hale geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktada Kalite Eğitimleri işletmeler için karlılığı artırmakta ve doğru ürünü/hizmeti sunabilme yetisini kazandırmaktadır. Yönetim Sistemleri kuran, uygulayan ve sürekliliğini sağlayan işletmeler, bunları yapmayan işletmelerin önüne geçmekte ve Yönetim Sistemleri ile diğer işletmelerin pazar payından ciddi oranda almaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi dediğimiz olgu ile, işletmelerin tüm faaliyetlerinde kalite yükseltilebilmekte ve ürünün/hizmetin her aşamasında gerekli kontroller sağlanarak oluşabilecek hataların önüne geçilebilmektedir. Ayrıca Toplam Kalite Yönetimi ile, fire oranı, ikinci kalite ürünler, zaman ve iş gücü kayıpları, gereksiz fazla stoklar, teslimat gecikmeleri, personel fazlalıkları azalacak ve doğal olarak maliyetler düşecek böylece müşteri beklentileri istenilen oranın da üzerinde karşılanabilecektir.

Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapacağınız çalışmalar başta olmak üzere gerekli eğitimlerin de sağlanması noktasındaki hedefleriniz için Hedef Kalite Danışmanlık uzman personeli ile her zaman yanınızda olmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 9001:2015 ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi hakkında verdiğimiz eğitimler bu sayfada bulunmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin çevre için oluşturdukları veya oluşturabilecekleri zararların, sistemli ve kontrollü bir şekilde minimize edilmesi ve mümkün ise tamamen ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim istemine Çevre Yönetim Sistemi adı ver...

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda ürünleri, insan sağlığını etkileyecek etmenlerin en başında gelmesi sebebi ile gıda ürünlerinin ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenliği tüketicinin sağ...

Bizi Takip Edin